Tietosuojaseloste

Mattomaisteri Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä

Yritys
Mattomaisteri Ky
Leppästentie 6, 35100 Orivesi

Yhteyshenkilö / tietoturvavastaava
Eija Assola-Virta
Puh: 040 664 5175
eija @ mattomaisteri.fi

Rekisteröidyt
Asiakkaat (sekä yhteyshenkilöt)
Potentiaaliset asiakkaat

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, esim. messuarvontaan osallistuneet, verkkosivuston tai sähköpostin kautta taikka puhelimitse tulevat yhteydenotot (ns. potentiaaliset asiakkaat).
Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseen ja/tai palveluistamme kertomiseen.

Rekisteriin tallennettavat tiedot
Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti sekä yritys- ja sosiaalipalveluasiakkaan yhteyshenkilö.

Asiakastiedot: Tiedot ostetuista palveluista. Sosiaalipalveluasiakkaista lisäksi henkilötunnus ja asiakkuuden peruste.

Käsittelyn kesto
Asiakkuus: Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassopimus on voimassa.

Markkinointi: Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin korkeintaan 36 kk niiden vastaanottamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: eija @ mattomaisteri.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Emme koskaan luovuta henkilötietojasi muille tahoille suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta). Sosiaalipalvelutuottajana rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää asiakastiedot sosiaaliviranomaisten vaatiman ajan.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainostaan suostumukseen eikä asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rekisterinpitäjä rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällaisessa tilanteessa rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Tietojen luovutukset
Ti
etoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Mattomaisteri Ky:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi: Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on suojattu palomuurein. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot ulkoiselle levylle, joita säilytetään lukitussa tilassa. Paperilla olevat henkilötiedot, kuten sosiaalipalveluiden tuottamiseen liityvät palvelusuunnitelmat ja -sopimukset, säilytetään lukitussa tilassa.

 

Päivitetty 29.8.2023